Kategóriák

Általános Szerződési Feltételek

Az Ivet Market Group-nál történő vásárlásokkal kapcsolatos fontos információkat itt találja.
 

I. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I.1. Ezen Általános Szerződési Feltételeket a Lengyelországban letelepedett „IVET MARKET GROUP”, a 2017. március 03-án 5213770227 nyilvántartási szám alatt bejegyzett társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) és az ügyfelek (a továbbiakban: Felhasználók) közötti kapcsolatok szabályozására szolgálnak az www.ivet.hu felületen (a továbbiakban:"weboldal").

Jelen Általános Szerződési Feltételek egyformán vonatkoznak a regisztrált és nem regisztrált felhasználókra, és olyan jogi megállapodásnak minősülnek, amely kötelező érvényű a Felhasználók és a Szolgáltató között, és amelyre a Magyar Köztársaságban alkalmazandó törvények az irányadók. A weboldal használata a Felhasználó beleegyezésének tekintendő a jelen Általános Szerződési Feltételekhez. Amennyiben nem ért egyet az Általános Szerződési Feltételekkel, kérjük, ne használja a weboldalt vásárlásra. Ezeket a feltételeket időnként frissíthetjük vagy módosíthatjuk, ezért minden vásárlás előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a hatályos verziót.

II. DEFINÍCIÓK

Ügyfél: bármely felnőtt (18 év feletti) természetes személy, valamint bármely kiskorú (14 és 18 év közötti), aki előzetesen beleegyezését kért a szülőjétől, vagy más törvényes képviselőjétől;  vagy más jogi - a webhelyen felhasználóként regisztrált - entitás, aki használja a weboldalt, ideértve, de nem kizárólagosan, böngészést, rendelésleadást, vásárlást, vagy áruk visszaküldését.

Felhasználó a webhelyen történő megrendeléssel kijelenti, hogy felnőtt (18 évesnél idősebb), és megfelelő szintű cselekvőképességgel rendelkezik a tranzakciók lebonyolításához - hogy kiskorú és előzetes beleegyezését kapta szülőjétől vagy más törvényes képviselőjétől, az adott ügylet megkötésére.

Weboldalak: ivet.hu, ivet.rs. ivet.pl, ivet.bg, ivet.eu, ivet.ro, ivet.ba vagy ivet.hr.

Felhasználói profil: a webhely e-mail címmel és jelszóval alkotott fiókja, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy elküldje a Megrendelést, és amely információkat tartalmaz a Felhasználóról.

Megrendelés: a Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikációs űrlapot képviselő elektronikus dokumentum, amelyen keresztül a Felhasználó a webhelyen keresztül nyilatkozik a Szolgáltatónak szándékáról árucikkeket vásárolni a webhelyről.

Áruk és szolgáltatások: az adásvételi szerződés bármely tárgya a weboldalról.

Szerződés / Távértékesítési szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között távolságtartással megkötött szerződés az áruknak a weboldalról történő adásvételére, amelynek szerves részét képezik a jelen Általános Felhasználási Feltételek. Ez bármely olyan szerződés, amelyet a Szolgáltató ajánlata alapján kötnek a Felhasználóhoz az áruk értékesítésére szolgáló rendszer részeként, amelyben az ajánlat benyújtásának napjától a szerződés megkötéséig a felek nincsenek fizikai érintkezés egymással.

Értesítő: a Szolgáltató által kínált hírekről, kedvezményekről és promóciókról szóló időszakos tájékoztatás, elektronikus úton, e-mailben elküldve, anélkül, hogy vállalná vagy meghatározná a Szolgáltató felelősségét az abban foglalt információkkal kapcsolatban.

Visszatérítés: a Szolgáltató intézkedése a Felhasználó visszatérítésére a webhelyről történő adásvételi szerződés törlése vagy nem teljesítése miatt.

Termékadatok: az áruk összes jellemzője és/vagy leírása, a gyártó által megadott leírásban feltüntetve.

Cookies: ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket a weboldal a Felhasználó merevlemezére ment el, és amelyek lehetővé teszik a Felhasználóval kapcsolatos információk helyreállítását, azonosítását és lehetővé teszik cselekedeteinek, az általa meglátogatott weboldalaknak, az általa használt hiperhivatkozásoknak, a használt információknak a nyomon követését és nyilvántartását.

Rosszindulatú cselekedetek: olyan cselekedetek vagy mulasztások, amelyek megsértik az internet etikáját vagy kárt okoznak az internethez vagy a kapcsolódó hálózatokhoz csatlakozó személyeknek, például: kéretlen levelek (spam) küldése, csatornák túlcsordulása (áradás), külföldi forrásokhoz való hozzáférés jogok és jelszavak, a rendszerek hiányosságainak felhasználása saját hasznukra vagy információk megszerzése (feltörés), ipari kémkedésnek vagy szabotázsnak minősíthető tevékenységek végrehajtása, rendszerek vagy információs fájlok megrongálása vagy megsemmisítése (repedés), "trójai falovak" küldése vagy vírusok vagy távoli rendszerek telepítésének elindítása.

Vis major esemény: a szerződés megkötésekor rendkívüli jellegű, előre nem látható körülmény, amely objektíven lehetetlenné teszi annak teljesítését.

III. BESZÁLLÍTÓ ADATAI

III.1. Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény és a fogyasztóvédelmi törvény szerinti tájékoztatás:

• A beszállító neve: IVET MARKET GROUP

• A vezetőség székhelye és címe: Lengyelország, Warszawa, ul. Ksawerow Nr. 3, LOK, UFD 02-656

• A tevékenység gyakorlásának címe: Bolgár Köztársaság, Szófia, Stolichna község, Studentski Grad, 17 Akademik Boris Stefanov Str., 15. blokk

• Levelezési adatok: Bolgár Köztársaság, Szófia, Stolichna község, Studentski Grad, 17 Akademik Boris Stefanov Str., 15. blokk, E-mail: [email protected], tel: +359 2 445 6969

• Hivatalos szám az NRA nyilvántartásából: 3077032206

• Adószám a Bolgár Köztársaságban: BG3077032206

 

Személyes adatok védelmével kapcsolatos Bizottság

Sofia, bul.”Cvetan Lazarov” 2

Tel. +359 2 91 53 518

Fogyasztóvédelmi Bizottság

Sofia, pl. „Petko R.Slavejkov”4,et.3,4, 6

Tel. +359 2 933 0565,

Forródrót: 0 700 111 22

Email: [email protected]      

Honlap: www.kzp.bg

IV. A WEBOLDAL JELLEMZŐI

IV.1. A weboldal egy olyan online áruház, amely a www.ivet.hu címen érhető el, és amelyen keresztül a Felhasználóknak lehetőségük nyílik a weboldal által kínált áruk adásvételi és szállítási szerződésének megkötésére.

Részleteiben:

• regisztráció, vásárlói fiók létrehozása;

• a weboldal által kínált áruk adásvételi és szállítási szerződéseinek megkötése;

• az weboldallal kötött szerződésekkel kapcsolatos bármilyen kifizetés a weboldal által fenntartott fizetési módok szerint;

• a weboldallal kötött szerződésekkel kapcsolatos kifizetések teljesítése a weboldal által fenntartott fizetési módok szerint.

IV.2. A Szolgáltató az alábbi információkat teszi közzé a weboldalon:

• az egyes termékek fő jellemzőinek és képének leírása a gyártó által megadott információknak megfelelően;

• az eladási ár, az áfával együtt; valamint a szállítási díjak;

• a  Felhasználónak a szerződéstől való elállására vonatkozó joga, e jog gyakorlásának feltételei, időtartama és módja, valamint azok a feltételek, amelyek mellett az áruk visszaküldhetők, kivéve a fogyasztóvédelmi törvény szerinti eseteket;

• az  időszak, amelyre az ajánlat és az ár érvényben marad;

• a szerződés minimális időtartama - állandó vagy időszakos termék- vagy szolgáltatási szerződések esetében;

• minden egyéb olyan információ, amelyet a Szolgáltató európai jogszabályok szerint köteles időben megadni a Felhasználónak, mielőtt a Felhasználó megvásárolná az árut.

IV.3.
(1)
 A Felhasználóval áruk adás-vételére kötött szerződés alapján a Szolgáltató köteles az általa meghatározott áruk Felhasználójának tulajdonjogát az oldalon keresztül átadni és átruházni.

(2) A Felhasználó a leszállított árukért díjat fizetnek a Szolgáltatónak a weboldalon és a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint. A díjazás a Szolgáltató által a weboldalon bejelentett összegben történik.

(3) A Szolgáltató az Felhasználó által megrendelt árukat a weboldalon meghatározott feltételek szerint és jelen Általános Feltételeknek megfelelően szállítja.

(4) A szállítás költségét külön és kifejezetten az áru tömegétől és értékétől függően kell meghatározni.

(5) A weboldal nem számít fel költséget a távértékesítési szerződés megkötésére szolgáló kommunikációs eszköz használatáért.

(6) A kuponok és kedvezményutalványok nem vonhatók össze más kedvezményekkel az üzletben, kivéve, ha ezt kifejezetten megemlítik a kupon vagy utalvány megadásakor

V. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

V.1.

(1
) A weboldalon áruk adás-vételére vonatkozó szerződések megkötésére történő felhasználása érdekében a Felhasználó kitöltheti weboldalon található elektronikus regisztrációs űrlapot.

(2) A weboldal használatakor a Felhasználó kijelenti, hogy ismeri ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, egyetért azok tartalmával és vállalja, hogy feltétel nélkül betartja azokat.

(3) Az oldalon történő regisztráció a Felhasználó kérésére történik. A weboldalon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

(4) A Felhasználó bármikor hozzájárulhat tájékoztató közlemény fogadásához, valamint reklámüzenetek és promóciókkal kapcsolatos információk e-mailben, sms-ben vagy bármilyen elektronikus úton történő fogadásához. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem kíván elektronikus úton értesítőt vagy értesítéseket kapni, bármikor lemondhatja a szolgáltatást, és erről értesítheti a Szolgáltatót a [email protected] címre küldött e-mailben a Leiratkozás témával, vagy a hírlevelek jobb alsó sarkán található linken.

(5) A weboldalon történő vásárláskor a Felhasználó vállalja, hogy pontos és naprakész adatokat szolgáltat. A felhasználó garantálja, hogy az általa megadott adatok helytállóak, teljesek és pontosak, és az utóbbi változása esetén a változástól számított 7 napon belül frissíti azokat.

(6) Abban az esetben, ha a Felhasználó helytelen adatokat szolgáltat, vagy ha az előző bekezdés szerinti időtartamban bekövetkezett változások nem helytállóak, a Szolgáltatónak joga van felmondani a szerződést a felhasználó karbantartásának és fiókjához való hozzáférésének azonnali, előzetes értesítés nélküli felfüggesztésével.

(7) Közvetlenül az adataik megadása előtt a Felhasználónak el kell olvasnia az Adatvédelmi irányelveket, amelyeket a webhelyen a Személyes adatok résznél találhatóak, és kifejezetten bele kell adnia beleegyezését személyes adatainak az ott rögzített feltételek szerinti kezeléséhez.

(8) A Felhasználó szabadon javíthatja az általa a regisztrációs űrlapon megadott információkat.

(9) A Szolgáltató az oldalon történő regisztrációkor a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levél útján megerősíti a Felhasználó által végzett regisztrációt.

(10) Abban az esetben, ha a Felhasználó regisztrációjához egy webes közösségi hálózatokban vagy más hálózatokban használt profilt használnak, a szerződésben részes fél az a személy, aki az adott közösségi vagy más hálózatban történő regisztrációhoz használt profil birtokosa. Ebben az esetben a Szolgáltatónak joga van hozzáférni a Felhasználó azonosításához szükséges adatokhoz az érintett közösségi vagy egyéb hálózatban.

V.2.

(1)
 Az oldalon feltüntetett összes ár áfát tartalmaz.

(2) Fizetés csak magyar forinttal (HUF) lehetséges.

(3) A feltüntetett árak a megfelelő darabszámra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a szállítási költségeket.

V.3. A vásárlói kedvezmények nem érvényesek a   promóciós (kedvezményes) termékekre, és a csökkentett árú termékekre. A kuponok és kedvezményutalványok nem vonhatók össze más kedvezményekkel az üzletben, kivéve, ha ezt kifejezetten megemlítik a kupon vagy utalvány megadásakor

V.4.

(1) A megvásárolt árukat a csomagolás típusának megfelelő módon, a Felhasználó által megjelölt szállítási címre kell szállítani.

(2) Az árukat a Felhasználó szállítási címére vagy egy harmadik félnek (a Felhasználó képviselőjének) szállítják, aki a Felhasználó nevében elfogadja és megerősíti annak átvételét. Az áru átadásakor a Felhasználó vagy harmadik fél (a Felhasználó képviselője) aláírja a kísérő dokumentumokat, amelyek megerősítik az áruk átadását.

(3) Ha probléma van a megvásárolt termékkel, forduljon munkatársainkhoz telefonon: +359 894 64 61 01 vagy az alábbi e-mail címen: [email protected]. Hibás termék esetén a Szolgáltató saját költségén (az áru átvételének és visszaküldésének szállítási és egyéb költségeit átvállalva) cseréli a terméket. A szállítás során megrongálódott árukra vonatkozó panaszokat csak a futár jelenlétében készített panaszjelentés alapján vesszük figyelembe.

(4) Ha hiányos, helytelen vagy hibás a cím és/vagy telefonszám a rendelés benyújtásakor, akkor a rendelést érvénytelennek kell tekinteni, és a Szolgáltató nem köteles azt teljesíteni.

(5) Abban az esetben, ha a Felhasználót a szállítási határidőn belül nem találják meg az általa megadott címen, vagy ha ezen időszakon belül nem teljesülnek az áru szállításának feltételei a Felhasználó hibájából, a Szolgáltató mentesül a megrendelt áruk átadásának kötelezettsége alól. A Felhasználó az összes szállítási költség vállalásával megerősítheti az áru átvételének igényé a szállítási időszak lejárta után is: ebben az esetben új szállítási időszak kezdődik az előző mondat szerinti megerősítés pillanatától.

VI. ÁRUK VÁSÁRLÁSÁNAK ÉS ELADÁSÁNAK LÉPÉSEI

VI.1.

(1)
 A vásárlás magyar, bolgár, román, görög, lengyel vagy horvát nyelven történhet.

(2) Az áruk Magyarország, Bulgária, Románia, Görögország vagy Horvátország területéről, valamint a weboldalon feltüntetett további területekről rendelhetők.

(3) A Felhasználó a Szolgáltató által kínált árukat a weboldaon vásárolja meg.

(4) A Szolgáltató köteles tájékoztatni a Felhasználót minden részletről, szabálytalanságról, nem elérhető áruról elektronikusan, vagy telefonon a Felhasználó által biztosított elérhetőségen.

(5) A rendelés akkor tekinthető megtörténtnek, amikor a Felhasználó a weboldalon keresztül elvégzi a vásárlás minden lépését.

(6) A Szolgáltató az árut a Felhasználó által megadott címre szállítja, és nem felel azért, ha a Felhasználó által megadott adatok helytelenek vagy félrevezetőek.

VI.2.

(1) 
A felhasználók az weboldalon való regisztrációval és profiljuk létrehozásával is rendelhetnek a webhelyről.

(2) A Szolgáltató lehetőséget ad az áruk megrendelésének regisztráció nélküli, ún. 'vendégként vásárlásra'. A Felhasználó számára biztosított lehetőség a webhelyen történő regisztrációra és a fiók létrehozására csak a Felhasználó kérésére történik.

(3) A Felhasználó a weboldalon vásárol termékeket, a következő lépéseket követve:

• Válasszon egy terméket/termékeket a weboldalon kínált termékek közül, határozza meg a termék típusát és méretét, valamint erősítse meg választását a "Kosárba" gomb megnyomásával;

• tekintse meg a kosárba helyezett tételeket, és erősítse meg kívánt rendelését a "Megrendelés véglegesítése" gombra kattintva;

• adja meg a szállításhoz szükséges adatokat;

• válasszon fizetési módot;

• válasszon szállítási módot;

• fogadja el a weboldal szabályzatát;

• erősítse meg rendelését a „Véglegesítse a megrendelést” gomb megnyomásával.

VII. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

VII.1.

(1) 
A Felhasználónak joga van:

• megtekinteni, megrendelni és átvenni a Szolgáltatótól a vásárolt árukat a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint;

• tájékoztatást kapni a megrendelés állapotáról;

• joga van hozzáférni az weboldalhoz, amennyiben teljesíti a hozzáférés feltételeire és követelményeit, kivéve a Szolgáltatótól független körülmények esetén;

• hozzáférni és módosítani a személyes adatait;

• bármikor kérni fiókja törlését. Ebben az esetben a törlésre csak az összes érvényesen benyújtott megrendelés teljesítése, illetve az esedékes ár és a szállítási költségek megfizetése után kerül sor.

• megtagadni az általa megrendelt áruk átvételét a 'Fogyasztóvédelmi törvény' törvényi előírásainak megfelelően. A fogyasztónak joga van az áru általi elfogadásának napjától számított 14 napon belül feltétel nélkül elállni a szerződéstől. Amikor a Felhasználó fel kívánja mondani a szerződést, a megadott 14 napos időtartam lejárta előtt tájékoztatnia kell a Szolgáltatót döntéséről. A fogyasztó élhet a szerződéstől való elállás jogával, ha az elállási jog gyakorlásához szükséges űrlap segítségével felhívást küldött a kereskedőnek az elállási jog gyakorlására a meghatározott 14 napos időszak lejárta előtt. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a weboldalon keresztül elektronikusan kitöltse és elküldje a szokásos elállási űrlapot.

Az elállási jog gyakorlása megszünteti a felek azon kötelezettségét, hogy a szerződést teljesítsék.

 • Szolgáltató megtéríti a Felhasználó által az árukért/árukért fizetett összegeket szerződés felmondásától számított 14 napon belül, a megadott bankszámlára.
 • Abban az esetben, ha a Felhasználónak nincs bankszámlája vagy nincs hozzáférése bankfiókhoz, a Szolgáltató utánvétes módszerrel 14 napon belül visszatéríti az esedékes összegeket.
 • A Szolgáltató már teljesített szerződés esetén visszatarthatja az összegek kifizetését a Felhasználó számára mindaddig, amíg meg nem kapja az árut, vagy amíg a Felhasználó nem igazolja, hogy visszaküldte az árut.
 • A Felhasználó csak az áru visszaküldésének közvetlen költségeit fizeti, kivéve azokat az eseteket, amikor a Szolgáltató beleegyezett azok megfizetésébe. A visszaküldött árunak épnek (az árut nem viselték, nem mosták vagy vasalták, nem szakították el), tisztának kell lennie, mellékszagok (pl. krémek, parfümök vagy cigarettafüst) nélkül, címkékkel ellátva. Az árut szállítás közben meg kell védeni a sérülésektől, és a Szolgáltató címére kell elküldeni. A visszaküldött áruval ellátott küldeményeket, amelyek a nem megfelelő csomagolás miatt a szállítás során megsérültek, visszaküldésre kerülnek a Felhasználó költségén. A szállítmányhoz a következőket kell csatolni: áruátvételi és visszavonási űrlap. Abban az esetben, ha a Felhasználó visszaküld egy terméket, ezt a futárszolgálattal teheti meg. A termékek személyesen a Felhasználó által történő szállítását a Szolgáltató megadott címére nem fogadjuk el. Csak futár által elfogadott szállítmányokat fogadunk el. További információk a webhely visszaküldése és cseréje részben találhatók;
 • fehérneműk, fürdőruhák és ékszerek nem küldhetők vissza;

(2) Követelések, amikor a megvásárolt áruk nem felelnek meg az adásvételi szerződés felei közötti megállapodásnak. A felek közötti megállapodás eltérése a következőkben fejezhető ki:

• gyártási hibák;

• az áru egyes részei hiányosak;

• rossz terméket küldtek, eltér a megrendelt terméktől;

• a meghirdetett méret és/vagy szín nem felel meg a valóságnak.

A panaszt a Szolgáltatónál lehet benyújtani a megadott e-mail címen [email protected], vagy a +359 2  4456969 telefonszámon. A Felhasználók a szállítás kézhezvétele után 14 napig élhetnek a visszaküldés vagy csere lehetőségével. Mielőtt a Felhasználó élne az adott termék/termékek a Szolgáltatóhoz történő eljuttatásának jogával, először kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálattal. A panasz benyújtásakor a Felhasználó igényelheti a befizetett összeg visszatérítését, az áru cseréjét, vagy az ár levonását a következő rendeléséből.

A fogyasztónak jogában áll a megvásárolt terméket az üzletből kiválasztott termékekre cserélni, ekkor a panaszjog gyakorlásához szükséges űrlapon fel kell tüntetnie a kívánt termékeket. Amikor egy vásárló egy olcsóbb terméket akar kicserélni drágábbra, az Ivet.hu levonja a vevő által eredeti termékért fizetett összeget, és tájékoztatja a vevőt a pótdíj összegéről. A panasz tárgyát képező terméknek ép, kereskedelmi megjelenésűnek, használatlannak (a terméket nem viselték, nem mosták vagy vasalták, nem szakították el), tisztának kell lennie, mellékszagok (pl. krémek, parfümök vagy cigarettafüst) nélkül, címkékkel ellátva. Az árut szállítás közben meg kell védeni a sérülésektől, és a Szolgáltató címére kell elküldeni. A szállítmányhoz a következőket kell csatolni: áruátvétel és a követelés jogának gyakorlásához szükséges nyomtatvány. A megadott űrlap letölthető a webhely visszaküldése és cseréje szakaszból.

Áruk cseréje esetén a szállítási költségek mindkét irányban a Felhasználót terhelik, kivéve, ha a cserére a weboldal hibája miatt volt szükség. Az áruk visszaszolgáltatását mindig a Felhasználó fizeti, kivéve a hibás termékre vagy a helytelenül elküldött termékre vonatkozó panasz esetén. Annak érdekében, hogy a visszaküldés a weboldal költségén történjen, a Felhasználónak telefonon vagy a visszaküldési űrlapon keresztül kapcsolatba kell lépnie képviselőnkkel, aki értékeli, hogy a panasz indokolt-e, és elbírálja, melyik felet terheli a szállítási költség.

Abban az esetben, ha a Felhasználó egy terméket szeretne cserélni vagy visszaküldeni, ezt a futárszolgálattal meg lehet tenni az ő kérésére. A termékek helyszíni, személyesen az ügyfelek által történő szállítását a Szállító megadott címére nem fogadjuk el. Csak futár által elfogadott szállítmányokat fogadunk el. A visszaküldött áru átvételét követően a Felhasználót e-mailben értesítjük a visszaküldött küldemény megérkezéséről. A termék visszaküldése után az esedékes összeg visszatérítése 14 napon belül megtörténik. Azokat az árukat, amelyek visszaküldését vagy panaszát a Szolgáltató a fenti feltételek be nem tartása miatt nem tudja elfogadni, a költségére visszaküldik a Felhasználónak. A zoknit, fehérneműt, fürdőruhát és ékszert nem fogadunk vissza .

(2) A Felhasználó kötelessége:

 • megadnia a pontos és érvényes telefonszámot, kézbesítési címet és e-mail címet a levelezéshez;
 • a megrendelés árának megfizetése a webhelyen bejelentett módon;
 • a szállítási költségek megfizetésére, kivéve azokat az eseteket, amikor a szállítási költségek a Szolgáltatót terhelik;
 • betartani a panaszok benyújtásának és a megrendelt áruk cseréjére vonatkozó feltételeket és a weboldalon közzétett feltételeket;
 • ne nyújtson be fiktív vagy érvénytelen kérelmeket vagy más hamis információkat.
 • tiszteletben tartani kommunikációjában a jó modor, és az internetes etika szabályait, amikor a nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.
 • A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a felhasználónevének és jelszavának védelméért, valamint az általa vagy harmadik fél által a felhasználónév és jelszó használatával végrehajtott minden tevékenységért. A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót és az illetékes felügyeleti hatóságokat a jogosulatlan hozzáférés esetéről a felhasználónevének és jelszavának felhasználásával, valamint minden olyan esetben, amikor fennáll az ilyen használat veszélye;
 • A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltatót és minden harmadik felet minden kárért és elmaradt nyereségért, ideértve azokat a költségeket és kifizetett ügyvédi díjakat is, amelyek a weboldalakkal, hiperhivatkozásokkal, anyagokkal harmadik feleknek fizetett követelések és/vagy kártérítések eredményeként merültek fel.

VIII. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

VIII.1.

(1) A szállítónak joga van:

• a szolgáltatások megszüntetésére, felfüggesztésére, amennyiben Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek megsérti;

• reklámüzenetekkel ellátott hírlevelek elküldése a Felhasználó számára, amelyek átvételére a Felhasználó feliratkozott;

• közzétételt biztosítani hiperhivatkozások formájában más internetes oldalakra és forrásokra az erre vonatkozó tematikus szakaszokban. A weboldal nem felelős az ezen anyagok és tartalmak használatából, hozzáféréséből vagy hitelességéből eredő károkért és elmaradt haszonért.

• a weboldal összegyűjt és felhasznál információkat a megrendelések, szerződések teljesítéséhez, valamint a kínált szolgáltatások javításához. Minden olyan cél, amelyre a Szolgáltató felhasználja az információkat, megfelel a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, és az ilyen adatok szabad mozgásának (GDPR), valamint az erkölcsről és az internetes etikának. Erről további információkat a weboldal Személyes adatok szakaszában találhat;

• a weboldalnak nincs kötelezettsége és objektív lehetősége, ennélfogva nem ellenőrzi, hogy a Felhasználók hogyan használják a nyújtott szolgáltatásokat;

• az összes árut eladnia, beleértve a promócióban lévő termékeket is, amíg a mennyiségek el nem fogynak, még akkor is, ha ezt a weboldalon nem közlik előre;

• a Felhasználó jelen Általános Feltételekben szabályozott kötelezettségeinek be nem tartása esetén a Szolgáltatónak joga van azonnal és előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni a Felhasználó és harmadik felek felhasználói profiljához való hozzáférését, valamint kártérítést követelni minden olyan kárért és elmaradt nyereségért, amely közvetlen és azonnali következménye annak, ha az előző bekezdés szerinti kötelezettségeket a Felhasználó nem teljesítette. Ezekben az esetekben a Szolgáltatónak jogában áll az illetékes állami hatóságokhoz fordulni a vonatkozó jogsértés megállapítása érdekében;

• nem felelős a vásárlási rendelések nem feldolgozásáért vagy időszerűtlen feldolgozásáért a rajta kívül álló, vis major körülmények esetén;

• joga van cookie-kat telepíteni a felhasználók számítógépeire. A weboldal használatával elfogadja a cookie-kra vonatkozó irányelveinket. A cookiek nem tárolnak olyan személyes adatokat, amelyek révén a felhasználó személyét a weboldal azonosítani tudná. A cookiek használatához való hozzájárulást bármikor visszavonhatja vagy megváltoztathatja a használt böngésző beállításainál. Ha úgy dönt, megváltoztathatja böngészője beállításait, törölheti a cookie-kat, automatikusan blokkolva azok elhelyezését, de ez korlátozhatja a webhely funkcionalitását. További információkat a Cookie Irányelvek szakaszban találhat.

• megtenni minden szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedést a Szolgáltató által kezelt személyes adatok védelme érdekében, hogy azokat megvédje az illetéktelen személyek általi manipulációtól, megsemmisítéstől és hozzáféréstől. Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban (2016. április 27.) az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról ún. GDPR szerint kezelik a Felhasználók adatait.

IX. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

IX.1.

(1) Jelen Általános Szerződési Feltételek és a Felhasználó Szolgáltatóval kötött szerződése a következő esetekben szűnik meg:

• a Szolgáltató tevékenységének befejezésével;

• a weboldal működésének megszüntetésével;

• a felek írásbeli egyetértésével;

• egyoldalúan, mindkét fél értesítésével a másik fél kötelezettségeinek nem teljesítése esetén;

• abban az esetben, ha a szerződésben részt vevő felek bármelyike ​​objektíven képtelen teljesíteni kötelezettségeit;

• a Felhasználó regisztrációjának törlésével a weboldalon. Ebben az esetben a megkötött, de még nem teljesített adásvételi szerződések érvényben maradnak és végrehajtás alá esnek;

• elállási jog gyakorlása esetén. Ebben az esetben csak az adott megrendelt áru szállítási szerződése szűnik meg, ha a szerződés elállási joga érvényes az adott árukategóriára;

• a törvény által előírt egyéb esetekben.

(2) A Szolgáltató a szerződés felmondása után intézkedik a felhasználói profil deaktiválásáért és az ahhoz való hozzáféréshez szükséges jelszó törléséért.

X. SZÁLLÍTÁSI IDŐK ÉS DÍJAK

X.1.

(1) A fogyasztónak lehetősége van megvásárolni az általa megrendelt termékeket a Speedy futárcég szolgáltatásain keresztül, amely a weboldal partnere a Magyar Köztársaság területén. A futárszolgálat díja a Felhasználót terheli.

X.2. Szállítási díja Magyarországon

A szállítás díja nincs rögzítve, azt automatikusan kiszámítja a futárcég a SPEEDY integrált rendszerén. A Felhasználó a megrendelés véglegesítése előtt megtudja termékei szállításának pontos értékét.

X.3. Szállítási határidők

A GYORS SZÁLLÍTÁS kategóriákban szereplő termékeket a megrendelést követő 2-3 munkanapon belül küldjük el Önnek. A szombati és vasárnapi megrendelések feldolgozása hétfőn történik. Az egyéb termékekre vonatkozó szabványos szállítási határidő 7 és 30 nap között változhat.

X.4. Fizetési módok

A Felhasználók kényelme érdekében a Szolgáltató a következő fizetési lehetőségeket kínálja:

• utánvétes fizetés

A megrendelt termék fizetése a szállításkor történik, vagyis amikor egy futár meglátogatja az ügyfelet az általa megadott címen, és személyesen adja át a weboldalon vásárolt árukat. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi fizetési bizonylat (számla vagy nyugta) fogadását is szállításkor.

• online: banki átutalással, fizetési megbízással vagy online banki szolgáltatással

• a megrendelés költségének összegét át kell utalni a weboldal vállalati számlájára. A megbízás a banki átutalás kézhezvételekor kerül végrehajtásra, vagy

• online fizetéssel (PayU és PayPal) betéti-, vagy hitelkártyával: 


Fizetési folyamat:
1. A felhasználó megrendelést tesz a weboldalon ezt követően a weboldal átirányítja az ügyfelet a PayPal oldalra. Miután az ügyfél sikeresen bejelentkezett, a fizetési kérelmet (ha helyesen nyújtják be) a PayPal "függőben lévő fizetésként" regisztrálja, az adott Felhasználótól a Szolgáltató felé. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem tud sikeresen bejelentkezni a PayPal webhelyre, a "fizetési kérelmet" nem rögzíti a PayPal.

2. Az ügyfél fizetheti a weboldal felé fennálló kötelezettségét, vagy elhalaszthatja a fizetést egy későbbi szakaszra.

3. A PayPal figyelemmel kíséri az összes „függőben lévő kötelezettség” állapotát, és a követelés kifizetésekor vagy a fizetés elutasításakor értesítést küldenek a kereskedőnek ezekről.

4. A PayPal értesítés kézhezvétele után a weboldal teljesíti a Felhasználó megrendelését.

XI. EGYÉB FELTÉTELEK

XI.1.

(1) A felek közötti minden vitát a megértés és a jóakarat szellemében kell megoldani. Abban az esetben, ha a vitában részt vevő felek megelégedésére nem sikerül megállapodásra jutni, és a hatályos európai jogszabályok értelmében az Európai Unión belüli online vitarendezési platformra a következő elektronikus linket használhatja:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguag

(2) A felek kijelentik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes részeinek érvénytelensége esetén ez nem vonja maga után a jelen Általános Szerződési Feltételek érvénytelenségét, mivel az egyes érvénytelen záradékokat a törvény kötelező érvényű jogszabályokkal helyettesíti.

(3) A weboldal fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosítsa és kiegészítse, minden ilyen módosítás és kiegészítés a Felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül lép hatályba. A változtatások és kiegészítések automatikusan hatályba lépnek az wboldalon való közzétételük pillanatától.

-34%
Ár: 8,970 Ft
Listaár: 13,570 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 8,970 Ft
Listaár: 13,570 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (33.90%)
-51%
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 15,870 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 15,870 Ft
Kedvezmény: 8,050 Ft (50.72%)
-69%
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (68.97%)
-51%
Ár: 4,370 Ft
Listaár: 8,970 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 4,370 Ft
Listaár: 8,970 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (51.28%)
-24%
Ár: 14,720 Ft
Listaár: 19,320 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 14,720 Ft
Listaár: 19,320 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (23.81%)
-45%
Ár: 5,520 Ft
Listaár: 10,120 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 5,520 Ft
Listaár: 10,120 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (45.45%)
-69%
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 2,070 Ft
Listaár: 6,670 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (68.97%)
-29%
Ár: 11,270 Ft
Listaár: 15,870 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 11,270 Ft
Listaár: 15,870 Ft
Kedvezmény: 4,600 Ft (28.99%)
-31%
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 11,270 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 7,820 Ft
Listaár: 11,270 Ft
Kedvezmény: 3,450 Ft (30.61%)
-41%
Ár: 10,120 Ft
Listaár: 17,020 Ft
kedvezmény információk
Kedvezmény információk
Ár: 10,120 Ft
Listaár: 17,020 Ft
Kedvezmény: 6,900 Ft (40.54%)

Vissza a tetejére